Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web PHUNUCHIASE.NET, PHUNUCHIASE.NET (bao gồm bất kỳ phiên bản dựa trên thiết bị di động và / hoặc ứng dụng nào, gọi chung là “Trang web PHUNUCHIASE.NET”). Mục đích của chính sách bảo mật này (“chính sách”) là thông báo cho người dùng về trang web PHUNUCHIASE.NET về thông tin mà chúng tôi thu thập và cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin đó. Tiết lộ về Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân. Thông qua trang web PHUNUCHIASE.NET, người dùng có thể nhập thông tin cá nhân về bản thân họ. Chính sách này giải thích các thông lệ thu thập và sử dụng thông tin trực tuyến của chúng tôi cho trang web PHUNUCHIASE.NET, và các lựa chọn bạn có thể thực hiện về cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin đó. Vui lòng dành thời gian để đọc và hiểu chính sách này để bạn có thể hiểu cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Xin lưu ý rằng các hoạt động thu thập và sử dụng thông tin trực tuyến của chúng tôi có thể khác với thực tiễn của chúng tôi về thông tin có được ngoại tuyến. HÃY NHỚ: NẾU BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, ĐĂNG KÝ VỚI TRANG WEB, THÔNG TIN YÊU CẦU RIÊNG CHÚNG TÔI CÓ THỂ CUNG CẤP, HOẶC GỬI THÔNG TIN TRONG BẤT KỲ CÁCH NÀO HOẶC QUA TRANG WEB BẠN ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH NÀY. Thông tin chúng tôi thu thập.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn thông qua nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như bạn tham gia trò chơi, câu đố, cuộc thi, phòng trò chuyện, diễn đàn hoặc các nội dung tương tự hoặc các tài liệu và thông tin khác mà bạn gửi cho chúng tôi. công ty mẹ, công ty con và công ty chi nhánh của PHUNUCHIASE.NET, (gọi chung là “Các đơn vị liên kết của PHUNUCHIASE.NET”) hoặc thông qua các lần ghé thăm mà bạn có thể thực hiện đối với Trang web PHUNUCHIASE.NET. Chính sách này áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập và duy trì về người dùng của mình thông qua trang web PHUNUCHIASE.NET, chẳng hạn như:

• Thông tin liên lạc của bạn (chẳng hạn như tên, xử lý Twitter, địa chỉ email và bưu điện hoặc số điện thoại);

• Tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản bạn có thể thiết lập trên trang web PHUNUCHIASE.NET;

• Thông tin nhân khẩu học (như tuổi, ngày sinh và giới tính);

• Thông tin vị trí, chẳng hạn như vị trí địa lý theo thời gian thực của thiết bị mà bạn cài đặt các ứng dụng di động của chúng tôi; và

• Các chi tiết khác mà bạn có thể gửi cho chúng tôi hoặc có thể được bao gồm trong thông tin do bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi. Bạn có thể xem hoặc thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi. Vui lòng xem “Cách liên hệ với chúng tôi” sau trong chính sách này. Bạn cũng có thể tương tác với nội dung của chúng tôi, chẳng hạn như video, trò chơi, ứng dụng và các dịch vụ khác, trên hoặc thông qua trang web mạng xã hội của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook hoặc plugin và ứng dụng truyền thông xã hội của bên thứ ba. Khi bạn tương tác với nội dung của chúng tôi trên hoặc thông qua các trang web mạng xã hội, plug-in và ứng dụng của bên thứ ba, bạn có thể cho phép chúng tôi truy cập vào một số thông tin nhất định từ hồ sơ truyền thông xã hội của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ email, ảnh, giới tính của bạn , ngày sinh, địa điểm, danh sách bạn bè, người bạn theo dõi và / hoặc người theo dõi bạn, bài đăng hoặc 'thích' bạn thực hiện) để phân phối nội dung hoặc như một phần của hoạt động của ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể có được thông tin phi cá nhân (ví dụ: nội dung đã xem, trò chơi được chơi và hiệu suất, điểm số cao và thông tin về quảng cáo trong nội dung bạn đã hiển thị hoặc có thể đã nhấp vào) từ tương tác của bạn với nội dung của chúng tôi. Khi bạn cung cấp thông tin từ tài khoản truyền thông xã hội của mình, nó có thể giúp chúng tôi làm những việc như: (i) cung cấp cho bạn nội dung độc quyền; (ii) cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn với chúng tôi trong và ngoài các ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi; và (iii) liên hệ với bạn qua các trang mạng xã hội hoặc trực tiếp bằng cách gửi cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và phần thưởng mới nhất. Bằng cách đó, bạn đồng ý sử dụng thông tin đó theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua một ứng dụng, trên trang web PHUNUCHIASE.NET hoặc trên các trang mạng xã hội, các thành viên khác của các trang web này có thể được công chúng xem và chúng tôi không thể ngăn các bên thứ ba sử dụng thông tin. Thông qua cài đặt bảo mật của một số trang mạng xã hội, bạn có thể kiểm soát dữ liệu nào bạn chia sẻ. Để biết thêm thông tin về cách các trang web mạng xã hội xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng và điều khoản sử dụng của họ. Thông tin thu thập khác

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công cụ phân tích trang web của bên thứ ba (chẳng hạn như Omniture hoặc Google), thu thập thông tin về lưu lượng khách truy cập trên Trang web MOOD của WOMAN. Thông tin có thể được thu thập bằng các phương tiện tự động bao gồm:

• Thông tin về các thiết bị mà khách truy cập của chúng tôi sử dụng để truy cập Internet (chẳng hạn như địa chỉ IP và thiết bị, trình duyệt và loại hệ điều hành);

• URL giới thiệu khách truy cập đến trang web PHUNUCHIASE.NET;

• Ngày và thời gian đến thăm trang web PHUNUCHIASE.NET;

• Thông tin về các hành động được thực hiện trên trang web PHUNUCHIASE.NET (chẳng hạn như số lần xem trang và các mẫu điều hướng trang web của PHUNUCHIASE.NET)

• Vị trí địa lý chung (chẳng hạn như quốc gia và thành phố) mà từ đó khách truy cập truy cập vào trang web phunuchiase.net của chúng tôi; và

• Cụm từ tìm kiếm mà khách truy cập sử dụng để truy cập trang web PHUNUCHIASE.NET. Khi bạn sử dụng điện thoại di động của chúng tôi